I første halvår 2018 styrkede vindenergiindustrien sin position som den billigste energiform i mange markeder, hvilket øgede den i forvejen stærke globale efterspørgsel. Denne udvikling var medvirkende til, at Vestas’ ordreindgang for andet kvartal steg 43 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, hvilket bidrog til vores ordrebeholdnings fortsatte vækst, der ved udgangen af første halvår af 2018 er større end nogensinde. I andet kvartal stabiliserede prisen pr. MW sig omkring de seneste kvartalers niveauer, men påvirker fortsat resultaterne på kort sigt. Eksterne faktorer såsom eksisterende og potentielle tariffer skaber ydermere nogen usikkerhed i industrien. På denne baggrund er jeg meget tilfreds med, at Vestas fortsat leverer markedets bedste marginer og opnåede en organisk vækst i serviceforretningen på 17 pct., mens de frie pengestrømme er negative fordi aktivitetsniveauet i 2018 vil toppe i årets anden halvdel. Udsigten for vedvarende energi bliver fortsat bedre, og Vestas fortsætter med at styre sine omkostninger effektivt samt investere i de løsninger, der vil hjælpe os drive den globale energitransition.

Anders Runevad, Koncernchef

Audiocast

Koncernchefens og Executive Vice President & CFO's præsentation af delårsrapporten for første kvartal 2018
- audiocast
investorpræsentation (UK) (pdf)

Roadshow

Oversigten viser, hvilke byer Vestas besøger på sit roadshow.

Resume

Omsætning på linje med sidste års andet kvartal, mens indtjening og frie pengestrømme faldt. Solid ordreindgang og en samlet ordrebeholdning på et højt niveau. Forventningerne til 2018 præciseres.

I andet kvartal 2018 omsatte Vestas for EUR 2.260 mio. – en stigning på 2 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT faldt med EUR 20 mio. til EUR 259 mio. EBIT-marginen var 11,5 pct. sammenlignet med 12,6 pct. i andet kvartal 2017, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (173) mio. sammenlignet med EUR (158) mio. i andet kvartal 2017.  

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 3.807 MW i andet kvartal 2018. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 10,2 mia. den 30. juni 2018. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 12,8 mia. ultimo juni 2018. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 23,0 mia. – en stigning på EUR 2,8 mia. sammenlignet med samme periode sidste år. 

Vestas præciserer forventningerne for 2018 på omsætning til mellem EUR 10,0 mia. og EUR 10,5 mia. (i forhold til tidligere EUR 10,0 mia.-11,0 mia.), samt på EBIT-marginen til 9,5-10,5 pct. (tidligere 9-11 pct.). Totale investeringer* forventes fortsat på ca. EUR 500 mio. og frie pengestrømme* på minimum EUR 400 mio. i 2018. Justeringerne er baseret på forbedret visibilitet i forhold til resten af året. 

*) Ekskl. opkøbet af Utopus Insights, Inc., alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Højdepunkter

 

Stræk ordreindgang
Ordreindgang på 3,8 GW – en stigning på 43 pct. fra sidste år, førende til rekordhøj ordrebeholdning.

EBIT på EUR 259 mio.
EBIT-marginen på 11,5 pct

God serviceperformance
Organisk vækst i omsætning på 17 pct. og EBIT-margin på 25 pct.

Frie pengestrømme
Frie pengestrømme negative pga. et aktivitetsniveau, der topper mod slutningen af året.

Aktietilbagekøbsprogram
Et nyt aktietilbagekøbsprogram på EUR 200 mio. igangsat.

Forventninger 2018
Forventningerne til 2018 præciseret på omsætning og EBIT-margin baseret på forbedret visibilitet.

Vestas’ finansielle performance i første halvår 2018

Realiseret - første halvår 2018  
EUR 3,9 mia
 
Omsætningen på linje med H1 2017
9.7%
EBIT-marginen påvirket af lavere gennemsnitlige projektmarginer i Power solutions-segmentet, delvist kompenseret ved højere Service-marginer
EUR (760) mio.  Frie pengestrømme resultatet af et aktivitetsniveau der topper mod slutningen af året
EUR 240 mio.
Nettoinvesteringer drevet af materielle investeringer til vingeproduktionsudstyr og kapitaliserede R&D-projekter 

Læs mere (pdf)

Power solutions

Ordreindgang og finansielle resultater

I årets første to kvartaler opnåede Vestas endnu en rekordhøj ordreindgang på 5.436 MW; til sammenligning var ordreindgangen i samme periode sidste år 4.716 MW. Dette resulterede i en ordrebeholdning på 13.521 MW. Ordreindgangen var bredt geografisk baseret, fra 21 lande, med USA i spidsen. Aktivitetsniveauet forblev på et højt niveau med mere end 5,8 GW produceret og afskibet og 3,2 GW overleveret til kunder.

I første halvdel af 2018 steg Vestas’ totale installerede onshore kapacitet fra 79 GW til 88 GW – en stigning på 11 pct.

Omsætningen fra Power solutions beløb sig til EUR 3.175 mio., svarende til et fald på 6 pct. sammenlignet med første halvår 2017. EBIT-marginen for segmentet var 9,1 pct. i 2018, et fald på 4,4 pct.-point i forhold til 2017.

Trends i onshore-vindenergimarkedet

I takt med at vindenergi bliver mere og mere konkurrencedygtig, fortsætter udviklingen henimod de frie markedsbaserede mekanismer. I første halvår 2018 alene blev tæt på 12 GW allokeret til vindkraft via auktioner. Allerede etablerede vindenergimarkeder som Indien, Brasilien og Tyskland var de store bidragsydere, men derudover blev der også afholdt auktioner i nye markeder. Et af disse markeder er Rusland, som har vedtaget at inkludere vindenergi i det fremtidige energimix med mere end 2 GW, som er blevet allokeret til forskellige projektudviklere i løbet af det seneste år.

I første halvår 2018 fortsatte Vestas med at ekspandere sine strategiske initiativer relateret til at supportere kunder på tværs af hele vindmølleparkens værdikæde, inklusive samarbejdet omkring udvikling af projekter med strategiske partnere og nøglekunder.

I USA deltog Vestas i udviklingen af to projekter på i alt 312 MW, og i Sverige dannede Vestas partnerskab med det svenske energiselskab, Vattenfall, og den danske pensionskasse, PKA, i udviklingen af et 353 MW-projekt. Gennem udvikling og ejerskab af vindenergiprojekter udnytter Vestas sin enestående erfaring og adresserer hele vindkraftværkets værdikæde for at opnå det maksimale investeringsafkast og den maksimale lønsomhed.

Teknologi gearet til fremtiden og optimering af produktions-setuppet

Efter offentliggørelsen af verdens første hybridprojekt af kraftværksskala i Australien i 2017, fortsætter Vestas med at udvikle initiativer, der vil accelerere overgangen til et energimix ført an af vedvarende energi. I marts installerede Vestas, i samarbejde med EDPR, en hybrid demonstrator for vind- og solenergi, der afprøver nye måder at kombinere forskellige kilder af vedvarende energi.

Evnen til fortsat at nedbringe Cost of Energy via nye og mere effektive vindmøller vedbliver at være Vestas’ vigtigste målsætning. Tidligere på året genererede en prototype af den nyligt introducerede V120-2.0 MWTM-mølle sin første kilowatt-times elektricitet. Vindmøllen er en del af den omfattende opgradering af både 2 MW- og 4 MW-platformen annonceret i 2017, der vil give en væsentlig forbedring i energiproduktion.

I første halvår 2018 fortsatte Vestas med at styrke sit fabriks-setup for at understøtte produktionen i regioner og lande, hvor vindenergi er i stærk udvikling. Vestas åbnede fabrikker i Rusland og annoncerede sin plan om at etablere en nacelle-fabrik i Argentina til at understøtte fremgangen i hvad der er et lovende marked for Vestas, såvel som for vindenergi generelt.

Vestas har derudover styrket sin fleksibilitet og omkostningseffektivitet ved at udvide det eksisterende partnerskab med vingeproducenten TPI Composites med en ny aftale. Med produktionsopstart planlagt til første halvår 2019, indeholder den nye aftale produktion af vinger i Kina til den nye V150-4.2 MWTM-mølle, primært til det asiatiske marked, men også til hele det globale marked, såfremt det bliver relevant. 

Service

Ordreindgang og finansielle resultater

I første halvår af 2018 fortsatte Vestas’ serviceforretning med både at øge sine aktiviteter og forbedre lønsomheden. Omsætningen beløb sig til EUR 779 mio., med en EBIT-margin på 26 pct. Dette svarer til en stigning i omsætning på 5 pct., og til en 6,6 pct.-point stigning i EBIT-marginen sammenlignet med første halvår af 2017.

Vestas’ flåde af vindmøller under service voksede i første halvår 2018, og som resultat af den stærke ordreindgang havde Vestas i alt 79 GW under service i 64 lande ved periodens udløb. Følgelig havde Vestas pr. 30. juni 2018 en ordrebeholdning med forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 12,8 mia., en stigning på EUR 1,7 mia. i forhold til slutningen af første halvår 2017.

Innovation og digitalisering

Med en global energisektor under transformation, og vindenergiprojekter med stadig større kompleksitet, fortsætter vigtigheden af Vestas’ serviceforretning med at vokse. Det er Vestas’ ambition at tilbyde sine kunder digitale løsninger, der kan levere større forudsigelighed, øget produktion af vedvarende energi, mere effektiv drift og bedre integration med elnettet.  For at nå i mål med dette opkøbte Vestas i første kvartal af 2018 Utopus Insights, Inc., en førende amerikansk virksomhed med 15 års erfaring med at levere digitale løsninger og dataanalyse til energibranchen.

Opkøbet vil gøre Vestas i stand til at yderligere at udnytte de data, der er til rådighed, øge kundernes operationelle fleksibilitet og omsætning, og i sidste ende nedbringe Cost of Energy.

Udviklinger i Vestas’ serviceforretning

Kundelandskabet undergår en fortsat forandring. Globale investeringsfonde, der i stigende grad ser vindenergi som en stabil investering, og store virksomheder, der ønsker i højere grad at anvende vedvarende energi, men til en fast pris, udfordrer efterhånden de store energiselskabers hidtidige dominans på markedet. Dette skaber store muligheder for serviceforretningen, idet avancerede servicetilbud til vindmøllerne reducerer vindmølleprojekternes investeringsrisici.

Vestas fortsætter med at udvide sin kapacitet inden for multibrand-serviceløsninger. I første halvår 2018 blev Vestas’ succes indenfor dette område endnu en gang bekræftet, da det førende spanske elselskab, Iberdrola, valgte Vestas som servicepartner til mere end 2 GW tredjepartsvindmøller i Spanien, Portugal og Mexico.

Ved udgangen af første halvår 2018 havde Vestas serviceaftaler på tredjepartsvindmøller på mere end 8 GW. Ved at øge andelen af tredjepartsvindmøller under service og samtidig fastholde en høj fornyelsesrate på eksisterende kontrakter, sigter Vestas mod at øge andelen af den installerede onshore-kapacitet, som Vestas servicerer.

Offshore Wind Power

Ordreindgang og operationel performance

I løbet af første halvår 2018 opnåede MHI Vestas Offshore Wind en stærk ordreindgang på mere end 1,1 GW med Norther-projektet på 370 MW i Belgien, samt Borssele III og IV på 732 MW i Holland. Derudover modtog joint venture-selskabet en betinget ordre på Northwester 2-projektet i Belgien på 224 MW.

MHI Vestas Offshore Wind fortsætter med at styrke sin track record med succesfuld idriftsættelse af V164-8.0 MWTM-møllen. I 2017 stod den første havmøllevindpark klar, der gør brug af denne mølle, og i første halvår af 2018 fulgte idriftsættelsen af Aberdeen Bay i England.

Endvidere færdiggjorde MHI Vestas Offshore Wind den 330 MW store havvindmøllepark, Walney Extension i England, mens Rampion-projektet på 400 MW, også i England, blev idriftsat.

Positive udsigter for offshore vindenergi-industrien intakte

Det første halvår 2018 markerede introduktionen af nye vigtige markeder for offshore vindenergi. Taiwan allokerede 5,5 GW via auktioner, som vil blive installeret mellem år 2020 og 2025. Udover at være blevet udpeget som foretrukken leverandør til 900 MW af den samlede auktionerede kapacitet har MHI Vestas Offshore Wind underskrevet lokale Memorandums of Understanding med fem større taiwanesiske selskaber, og er dermed i en fordelagtig position i forhold til at spille en vital rolle i landets udvikling af offshore vindenergi.

I USA markerede auktioner på samlet 1,2 GW i Massachusetts og Rhode Island introduktionen af offshore vindenergi på det amerikanske marked, og satte dermed scenen for offshore-projekter i stor skala på landets østkyst.

Introduktionen af målsætninger for installeret kapacitet i nye markeder, kombineret med moderat vækst i de etablerede nordeuropæiske markeder giver offshore vindenergi-industrien en attraktiv forventet vækst over det næste tiår. Analytikere af industrien forudser en årlig vækst på 15-20 pct. frem mod år 2026 fra et udgangspunkt på 3 GW i 2017.

Nyt management team til at lede ekspansionen

Slutningen på første kvartal 2018 var samtidig slutningen på den første fire-års ledelsescyklus i MHI Vestas Offshore Wind. I overensstemmelse med joint venture-aftalen besluttede Mitsubishi Heavy Industries og Vestas sig for den nye topledelse, med udpegningen af Philippe Kavafyan og Lars Bondo Krogsgaard som hhv. CEO og Co-CEO. Samtidig blev Vestas’ CEO Anders Runevad udnævnt til bestyrelsesformand, i lighed med de andre ændringer med effekt fra 1. april 2018.

Læs mere på MHI Vestas Offshore Wind's hjemmeside


Forventninger 2018

Baseret på visibiliteten for resten af året har Vestas præciseret forventningerne til omsætning og EBIT-margin pr. 15. august 2018.

  • Omsætningen forventes at beløbe sig til mellem EUR 10,0 mia. og EUR 10,5 mia. (tidligere EUR 10 mia.-11 mia.), inkl. Service-omsætningen, som forventes at vokse.

  • Vestas forventer at opnå en EBIT-margin før specielle poster på mellem 9,5 og 10,5 pct. (tidligere 9-11 pct.), med en Service-EBIT-margin der forventes at stige i forhold til 2017 (tidligere forventet stabil).

De totale investeringer* forventes at udgøre ca. EUR 500 mio., og de frie pengestrømme* forventes at blive minimum EUR 400 mio. i 2018. 

Det skal understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først tillader selskabet at indtægtsføre når kontrollen er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultater for 2018. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende niveauer også påvirke Vestas’ resultat for 2018. 

Forventninger 2018

Omsætning (mia. EUR)

 10,0-10,51)

EBIT-margin (%)

9,5-10,52)

Totale investeringer*) (mio. EUR)

ca. 500

Frie pengestrømme*(mio. EUR)

min. 400

1) Justeret d. 15. august 2018 fra EUR 10,0 mia.-11,0 mia.
2) Justeret d. 15. august 2018 fra 9-11%


*)  Ekskl. opkøbet af Utopus Insights, Inc. og alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.