Meddelelser

Nedenfor vises selskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, herunder regnskaber, annonceringer af større ordrer mv., som Vestas er forpligtet til at offentliggøre.

Pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S og de regionale forretningsenheder findes under Media News (kun engelsk).

Seneste selskabsmeddelelser: 

12:10 - 11. november 2019
Rapportering af ledende medarbejders transaktioner med Vestas-aktier
Download selskabsmeddelelse (pdf)

Nuværende aktiekurs

 %

'

Tilbage
08:11 - 15 Aug 2019

Vestas – Delårsrapport, andet kvartal 2019

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 15. august 2019
Selskabsmeddelelse nr. 13/2019

Resume: Omsætning og indtjening faldt i forhold til andet kvartal 2018, hvorimod de frie pengestrømme blev forbedret. Højeste kvartalsvise ordreindgang nogensinde og en rekordhøj samlet ordrebeholdning. Forventningerne til 2019 præciseres.

I andet kvartal 2019 omsatte Vestas for EUR 2.121 mio. – et fald på 6 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster faldt med EUR 131 mio. til EUR 128 mio. EBIT-marginen var 6,0 pct. sammenlignet med 11,5 pct. i andet kvartal 2018, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (75) mio. sammenlignet med EUR (173) mio. i andet kvartal 2018.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 5.696 MW i andet kvartal 2019.

Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 15,9 mia. den 30. juni 2019. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 15,6 mia. ultimo juni 2019. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 31,5 mia. – en stigning på EUR 8,5 mia. sammenlignet med andet kvartal sidste år.

Vestas præciserer forventningerne for 2019 på omsætning til mellem EUR 11,0 mia. og EUR 12,25 mia. (i forhold til tidligere EUR 10,75 mia.-12,25 mia.), samt på EBIT-marginen før særlige poster til 8-9 pct. (tidligere 8-10 pct.). Totale investeringer* forventes at beløbe sig til ca. EUR 800 mio. (sammenlignet med tidligere ca. EUR 700 mio.). Justeringerne er baseret på resultaterne for først halvår samt forbedret visibilitet i forhold til resten af året. 

Koncernchef & CEO Henrik Andersen siger: Den fortsatte høje efterspørgsel på vindenergi hjalp Vestas med at opnå en rekordhøj ordreindgang på 5,7 GW og 15 procent vækst i serviceomsætningen i andet kvartal af 2019. Baseret på vores stærke salgsresultat steg vores ordrebeholdning med EUR 8,5 mia. sammenlignet med samme kvartal sidste år, hvilket bidrog til vores historisk store ordrebeholdning på 31 mia. EUR, der nok engang understreger vores globale lederskab i et meget konkurrencepræget marked. Kombineret med Offshore-forretningens øgede overskud fremhæver første halvdel af 2019, hvordan vores forretningsmodels tre hovedområder komplementerer hinanden, hvilket skaber et stærkt fundament for Vestas på den lange bane. Priserne forblev stabile i kvartalet, men yderligere stigninger i tariffer, råvarepriser og transportomkostninger fortsætter med at øge vores eksekveringsomkostninger, hvilket resulterer i en faldende bruttomargin sammenlignet med samme periode sidste år. For at afslutte året stærkest muligt og samtidig forberede et højt aktivitetsniveau i 2020, fastholder vi vores fokus på at eksekvere vores strategi og levere et ekstraordinært travlt andet halvår 2019.”

Højdepunkter

Højeste kvartalsvise ordreindgang nogensinde samt en rekordhøj ordrebeholdning
En ordreindgang på 5,7 GW i andet kvartal inklusiv første ordre på den nye EnVentus-platform

Omsætning på EUR 2.121 mio.
6 pct. stigning sammenlignet med andet kvartal 2018

EBIT på EUR 128 mio.
EBIT-margin på 6,0 pct. påvirket af konkurrenceudsatte markeder, tariffer og en leveringsprofil centreret omkring andet halvår  

Stærk serviceperformance

Omsætningsvækst på 15 pct. og EBIT-margin på 28,4 pct.

Stigende indtjening i MHI Vestas Offshore Wind

Nettoresultat på EUR 22 mio.; en forbedring på EUR 49 mio. sammenlignet med andet kvartal 2018

Forventninger 2019

Forventningerne til 2019 præciseret på omsætning og EBIT-margin baseret på resultaterne og forbedret visibilitet

*) Ekskl. opkøbet af SOWITEC Group GmbH, alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Informationsmøde (audiocast)
I dag, torsdag den 15. august 2019, kl. 10:00 CEST, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:
Danmark:          7815 0109
Europa:            +44 333 300 9265
USA:                +1 646 722 4956

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.

Vedhæftet fil

Tilbage

Offentliggjorte vindmølleordrer

Listen nedenfor indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra 2014 til og med i dag. 

Faste og ubetingede ordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover offentliggøres som selskabsmeddelelser. 

Faste og ubetingede vindmølleordrer på mindre end 500 MW kan offentliggøres gennem pressemeddelelser fra de regionale forretningsenheder. Disse meddelelser findes som regel kun på engelsk og er tilgængelige under Media > News (EN).


  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2019

  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2018

  Offentliggjorte ordrer i 2017

  Offentliggjorte ordrer i 2016

  Offentliggjorte ordrer i 2015

  Offentliggjorte ordrer 2014


  Regler for offentliggørelse

  Som børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagen er Vestas forpligtet til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om Vestas, der kan få betydning for kursen på Vestas-aktien. Informationen sker gennem selskabsmeddelelser, fx:

  • Regnskaber
  • Meddelelser om faste og ubetingede mølleordrer på 500 MW eller derover
  • Meddelelser om serviceordrer med en værdi på EUR 500 mio. eller derover
  • Meddelelser om gennembrud på nye markeder
  • Meddelelser om etablering af nye produktionsanlæg
  • Incitamentsordninger
  • Storaktionærmeddelelser

  Information om andre væsentlige forhold, der ikke er underlagt de børsretslige regler, vil foregå gennem pressemeddelelser.

  Offentliggørelse af kursfølsomme informationer skal foregå hurtigt og så vidt muligt samtidigt i hele EU og EØS.

  Distribution

  For at sikre at Vestas Wind Systems A/S overholder de nævnte forpligtelser, har Vestas indgået en aftale om benyttelse af distributionsplatformen GlobeNewswire til distribution af alle selskabsmeddelelser, pressemeddelelser og regnskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S.

  Pressemeddelelser og andre nyheder fra Vestas Wind Systems A/S og de lokale forretningsenheder findes som hovedregel kun på engelsk og er tilgængelige på den engelske koncern hjemmeside under Media & News.

  Abonner på nyheder fra Vestas

  Hvis du ønsker at abonnere på selskabsmeddelelser og / eller pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, kan du tilmelde dig her.


  Meddelelser om faste og ubetingede ordrer

  Meddelelser om faste og ubetingede vindmølleordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover, hvorved der ved faste og ubetingede ordrer forstås at:

  • alle ”conditions precedent” (CP’er) i kontrakten er opfyldt, herunder at Vestas har en forpligtelse til at levere, at kunden har en forpligtelse til at overtage, og at finansieringen er på plads,  
  • forudbetalingen er modtaget, og  
  • eventuelle andre betingelser vedrørende projektet er opfyldt.