Meddelelser

Nedenfor vises selskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, herunder regnskaber, annonceringer af større ordrer mv., som Vestas er forpligtet til at offentliggøre.

Pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S og de regionale forretningsenheder findes under Media News (kun engelsk).

Seneste selskabsmeddelelser: 

12:10 - 11. november 2019
Rapportering af ledende medarbejders transaktioner med Vestas-aktier
Download selskabsmeddelelse (pdf)

Nuværende aktiekurs

 %

'

Tilbage
08:01 - 08 Maj 2019

Vestas – Delårsrapport, første kvartal 2019

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 8. maj 2019
Selskabsmeddelelse nr. 09/2019

Resume: Omsætning på niveau med sidste års første kvartal, mens indtjening og frie pengestrømme faldt. Solid ordreindgang og en samlet ordrebeholdning på et rekordhøjt niveau. Forventningerne til 2019 fastholdt.

I første kvartal 2019 omsatte Vestas for EUR 1.730 mio. – en stigning på 2 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster faldt med EUR 83 mio. til EUR 43 mio. EBIT-marginen var 2,5 pct. sammenlignet med 7,4 pct. i første kvartal 2018, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (876) mio. sammenlignet med EUR (587) mio. i første kvartal 2018.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 3.004 MW i første kvartal 2019.

Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 13,3 mia. den 31. marts 2019. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 15,0 mia. ultimo marts 2019. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 28,3 mia. – en stigning på EUR 6,7 mia. sammenlignet med første kvartal sidste år.

Vestas fastholder forventningerne til 2019 på en omsætning på EUR 10,75 mia.-12,25 mia., en EBIT-margin før særlige poster på 8-10 pct. og totale investeringer* på ca. EUR 700 mio.

Koncernchef & CEO Anders Runevad siger: Den stærke globale efterspørgsel på vindenergi fortsatte i første kvartal 2019, hvor Vestas’ ordreindgang steg med 84 procent til 3 GW og resulterede i en historisk stor ordrebeholdning på 28 mia. EUR. De underliggende priser fortsætter på et stabilt niveau og vores servicevirksomhed vokser i både omsætning og overskud, men vores resultater var som forventet negativt påvirket af ordrer modtaget under prisfaldet i 2017. Eksterne faktorer såsom tariffer og råvarepriser øgede derudover omkostningerne som forventet i kvartalet. Vores aktivitetsniveau forventes at være betydeligt højere i anden halvdel af året, og vi udnytter derfor vores markedsledende position til at forberede eksekveringen af et ekstraordinært travlt 2019 samt introducere nye løsninger, der accelererer energitransitionen."

Højdepunkter
En rekordhøj første kvartals ordreindgang samt en ordrebeholdning højere end nogensinde
En ordreindgang på 3 GW i første kvartal fører til en samlet ordrebeholdning på mere end EUR 28 mia.; en stigning på 31 pct. fra sidste år.

Omsætning på EUR 1.730 mio.
2 pct. stigning sammenlignet med første kvartal 2018.

EBIT på EUR 43 mio.
EBIT-margin på 2,5 pct. påvirket af konkurrenceudsatte markeder, tariffer og en leveringsprofil centreret omkring andet halvår.  

Stærk serviceperformance
Omsætningsvækst på 16 pct. og EBIT-margin på 26,4 pct.

Positivt bidrag fra MHI Vestas fortsætter

Bidrag til nettoresultatet på EUR 5 mio.; en underliggende forbedring på EUR 14 mio. fra sidste år.

*) Ekskl. opkøbet af SOWITEC Group GmbH, alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

Informationsmøde (audiocast)
I dag, onsdag den 8. maj 2019, kl. 10:00 CEST, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:
Danmark:          7815 0109
Europa:            +44 333 300 9267
USA:                +1 646 722 4956

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.

Vedhæftet fil

Tilbage

Offentliggjorte vindmølleordrer

Listen nedenfor indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra 2014 til og med i dag. 

Faste og ubetingede ordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover offentliggøres som selskabsmeddelelser. 

Faste og ubetingede vindmølleordrer på mindre end 500 MW kan offentliggøres gennem pressemeddelelser fra de regionale forretningsenheder. Disse meddelelser findes som regel kun på engelsk og er tilgængelige under Media > News (EN).


  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2019

  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2018

  Offentliggjorte ordrer i 2017

  Offentliggjorte ordrer i 2016

  Offentliggjorte ordrer i 2015

  Offentliggjorte ordrer 2014


  Regler for offentliggørelse

  Som børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagen er Vestas forpligtet til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om Vestas, der kan få betydning for kursen på Vestas-aktien. Informationen sker gennem selskabsmeddelelser, fx:

  • Regnskaber
  • Meddelelser om faste og ubetingede mølleordrer på 500 MW eller derover
  • Meddelelser om serviceordrer med en værdi på EUR 500 mio. eller derover
  • Meddelelser om gennembrud på nye markeder
  • Meddelelser om etablering af nye produktionsanlæg
  • Incitamentsordninger
  • Storaktionærmeddelelser

  Information om andre væsentlige forhold, der ikke er underlagt de børsretslige regler, vil foregå gennem pressemeddelelser.

  Offentliggørelse af kursfølsomme informationer skal foregå hurtigt og så vidt muligt samtidigt i hele EU og EØS.

  Distribution

  For at sikre at Vestas Wind Systems A/S overholder de nævnte forpligtelser, har Vestas indgået en aftale om benyttelse af distributionsplatformen GlobeNewswire til distribution af alle selskabsmeddelelser, pressemeddelelser og regnskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S.

  Pressemeddelelser og andre nyheder fra Vestas Wind Systems A/S og de lokale forretningsenheder findes som hovedregel kun på engelsk og er tilgængelige på den engelske koncern hjemmeside under Media & News.

  Abonner på nyheder fra Vestas

  Hvis du ønsker at abonnere på selskabsmeddelelser og / eller pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, kan du tilmelde dig her.


  Meddelelser om faste og ubetingede ordrer

  Meddelelser om faste og ubetingede vindmølleordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover, hvorved der ved faste og ubetingede ordrer forstås at:

  • alle ”conditions precedent” (CP’er) i kontrakten er opfyldt, herunder at Vestas har en forpligtelse til at levere, at kunden har en forpligtelse til at overtage, og at finansieringen er på plads,  
  • forudbetalingen er modtaget, og  
  • eventuelle andre betingelser vedrørende projektet er opfyldt.