Meddelelser

Nedenfor vises selskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, herunder regnskaber, annonceringer af større ordrer mv., som Vestas er forpligtet til at offentliggøre.

Pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S og de regionale forretningsenheder findes under Media News (kun engelsk).

Seneste selskabsmeddelelser: 

12:10 - 11. november 2019
Rapportering af ledende medarbejders transaktioner med Vestas-aktier
Download selskabsmeddelelse (pdf)

Nuværende aktiekurs

 %

'

Tilbage
08:19 - 07 Nov 2018

Vestas delårsrapport for tredje kvartal 2018

Resume: Omsætning på niveau med sidste års tredje kvartal, mens indtjeningen og de frie pengestrømme faldt. Solid ordreindgang og samlet ordrebeholdning på højt niveau. Forventningerne til 2018 er uændrede for omsætning og EBIT-margin før særlige poster, mens de er blevet opdateret for totale investeringer* og frie pengestrømme*.

I tredje kvartal 2018 omsatte Vestas for EUR 2.811 mio. – en stigning på 2 pct. i forhold til samme periode sidste år. EBIT før særlige poster faldt med EUR 79 mio. til EUR 276 mio. EBIT-marginen før særlige poster var 9,8 pct. sammenlignet med 12,9 pct. i tredje kvartal 2017, og frie pengestrømme* beløb sig til EUR (223) mio. sammenlignet med EUR 193 mio. i tredje kvartal 2017.

Indgangen af faste og ubetingede vindmølleordrer udgjorde 3.261 MW i tredje kvartal 2018. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller udgjorde EUR 10,5 mia. den 30. september 2018. Ud over ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas serviceaftaler med en forventet kontraktuel fremtidig omsætning på EUR 13,2 mia. ultimo september 2018. Værdien af ordrebeholdningen på vindmøller og serviceaftaler udgjorde således samlet EUR 23,7 mia. – en stigning på EUR 3,5 mia. sammenlignet med samme periode sidste år.

Vestas fastholder forventningerne til 2018 på en omsætning mellem EUR 10,0 mia. og EUR 10,5 mia. og en EBIT-margin før særlige poster på 9,5-10,5 pct. Forventningerne til totale investeringer* og frie pengestrømme* er justeret. Totale investeringer* forventes at beløbe sig til ca. EUR 600 mio. (sammenlignet med tidligere ca. EUR 500 mio.) og frie pengestrømme* forventes at blive minimum EUR 100 mio. i 2018 (sammenlignet med tidligere minimum EUR 400 mio.).

Koncernchef & CEO Anders Runevad siger: “I et marked med fortsat stor global efterspørgsel på vindenergi leverede Vestas i tredje kvartal af 2018 et markedsledende resultat og overskud; heriblandt endnu en rekordhøj ordrebeholdning og en samlet stigning i ordreindgang, som alle regioner bidrog til, på 25 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. På trods af at konkurrencen stadig er meget hård i industrien forsatte den underliggende stabilisering af den gennemsnitlige salgspris i tredje kvartal, hvilket understreger Vestas’ evne til at skabe værdi for sine kunder. Vores serviceforretning leverede med 14 procents organisk vækst et godt resultat, mens vores havvindmølle-joint venture bidrog til nettoresultatet med EUR 23 mio., hvilket underbygger styrken af vores trebenede forretningsmodel. For at fastholde vores førerposition og evne til at opnå langsigtet vækst inden for bæredygtig energi, fokuserer Vestas fortsat på at styre sine faste omkostninger og effektivt imødegå udefrakommende faktorer såsom tariffer, samt levere den profitabilitet, der er nødvendig for at innovere og levere vores industri-førende løsninger inden for bæredygtig energi.”  

Højdepunkter

Stærk ordreindgang
Ordreindgang på 3,3 GW – en stigning på 25 pct. fra sidste år, førende til rekordhøj ordrebeholdning.

God serviceperformance
Organisk vækst i omsætning på 14 pct. og EBIT-margin på 24 pct.

EBIT før særlige poster på EUR 276 mio.
EBIT-margin før særlige poster på 9,8 pct.

Fremgang i MHI Vestas Offshore Wind
Bidrag til nettoresultatet på EUR 23 mio.

Frie pengestrømme år-til-dato negative
Negative frie pengestrømme grundet lavere profit og opbygning af nettoarbejdskapitalen til håndtering af højere aktivitetsniveau.

Forventninger 2018
Uændrede forventninger til omsætning og EBIT-margin før særlige poster, mens totale investeringer og frie pengestrømme er blevet justeret. 

*Ekskl. opkøbet af Utopus Insights, Inc., alle investeringer i omsættelige værdipapirer og andre kortfristede investeringer.

  

Informationsmøde (audiocast)

I dag, onsdag den 7. november 2018, kl. 10:00, afholder Vestas et informationsmøde via en audiocast, som vil være tilgængelig via vestas.com/da/investor.

Informationsmødet afholdes på engelsk, og det er muligt at stille spørgsmål via en telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark:              3544 5579
Europa:                 +44 203 008 9806
USA:                      +1 855 83159 44

Præsentationsmaterialet til informationsmødet vil blive gjort tilgængeligt ca. en time før mødet via vestas.com/da/investor.

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Vestas’ regnskaber forefindes kun på engelsk.

Vedhæftet fil

Tilbage

Offentliggjorte vindmølleordrer

Listen nedenfor indeholder en oversigt over offentliggjorte vindmølleordrer fra 2014 til og med i dag. 

Faste og ubetingede ordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover offentliggøres som selskabsmeddelelser. 

Faste og ubetingede vindmølleordrer på mindre end 500 MW kan offentliggøres gennem pressemeddelelser fra de regionale forretningsenheder. Disse meddelelser findes som regel kun på engelsk og er tilgængelige under Media > News (EN).


  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2019

  Offentliggjorte vindmølleordrer i 2018

  Offentliggjorte ordrer i 2017

  Offentliggjorte ordrer i 2016

  Offentliggjorte ordrer i 2015

  Offentliggjorte ordrer 2014


  Regler for offentliggørelse

  Som børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagen er Vestas forpligtet til at sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om Vestas, der kan få betydning for kursen på Vestas-aktien. Informationen sker gennem selskabsmeddelelser, fx:

  • Regnskaber
  • Meddelelser om faste og ubetingede mølleordrer på 500 MW eller derover
  • Meddelelser om serviceordrer med en værdi på EUR 500 mio. eller derover
  • Meddelelser om gennembrud på nye markeder
  • Meddelelser om etablering af nye produktionsanlæg
  • Incitamentsordninger
  • Storaktionærmeddelelser

  Information om andre væsentlige forhold, der ikke er underlagt de børsretslige regler, vil foregå gennem pressemeddelelser.

  Offentliggørelse af kursfølsomme informationer skal foregå hurtigt og så vidt muligt samtidigt i hele EU og EØS.

  Distribution

  For at sikre at Vestas Wind Systems A/S overholder de nævnte forpligtelser, har Vestas indgået en aftale om benyttelse af distributionsplatformen GlobeNewswire til distribution af alle selskabsmeddelelser, pressemeddelelser og regnskabsmeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S.

  Pressemeddelelser og andre nyheder fra Vestas Wind Systems A/S og de lokale forretningsenheder findes som hovedregel kun på engelsk og er tilgængelige på den engelske koncern hjemmeside under Media & News.

  Abonner på nyheder fra Vestas

  Hvis du ønsker at abonnere på selskabsmeddelelser og / eller pressemeddelelser fra Vestas Wind Systems A/S, kan du tilmelde dig her.


  Meddelelser om faste og ubetingede ordrer

  Meddelelser om faste og ubetingede vindmølleordrer med en kapacitet på 500 MW eller derover, hvorved der ved faste og ubetingede ordrer forstås at:

  • alle ”conditions precedent” (CP’er) i kontrakten er opfyldt, herunder at Vestas har en forpligtelse til at levere, at kunden har en forpligtelse til at overtage, og at finansieringen er på plads,  
  • forudbetalingen er modtaget, og  
  • eventuelle andre betingelser vedrørende projektet er opfyldt.